Khác biệt giữa các bản “Bằng Tường”

n (→‎Liên kết ngoài: AlphamaEditor, Excuted time: 00:00:08.7032683)
 
== Hành chính ==
Bằng Tường bao gồm 4 trấn và 1 hương.
* Trấn:
** Bạch Vân
** Thượng Thạch
** Hạ Thạch
** Hữu Nghị
* Hương:
** Phố Trại
 
== Xem thêm ==
Người dùng vô danh