Khác biệt giữa các bản “Oscar II của Thụy Điển”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
|2= 2. [[Oscar I của Thụy Điển]]
|3= 3. [[Josephine của Leuchtenberg|Nữ công tước Josephine của Leuchtenberg]]
|4= 4. [[CharlesKarl XIV John của Thụy ĐiểnJohan]]
|5= 5. [[Désirée Clary]]
|6= 6. [[Eugène de Beauharnais]]