Khác biệt giữa các bản “Bo mạch đồ họa”

n (→‎Tham khảo: AlphamaEditor, thêm thể loại, Excuted time: 00:00:16.1886187)
{{merge|Card đồ họa|date=tháng 8 2014}}
{{Infobox computer hardware
| name = Bo mạch đồ họa
| image =
| caption = A NVIDIA GTX 980 videocard (''circa'' 2014)
| invent-date =
| invent-name =
| conn1 = Motherboard
| via1_1 = [[Industry Standard Architecture|ISA]]
| via1_2 = [[Micro Channel Architecture|MCA]]
| via1_3 = [[VESA Local Bus|VLB]]
| via1_4 = [[Peripheral Component Interconnect|PCI]]
| via1_5 = [[Accelerated Graphics Port|AGP]]
| via1_6 = [[PCI-X]]
| via1_7 = [[PCI Express]]
| via1_8 = [[Video card#Motherboard interfaces|Others]]
| vial_9 = [[Video Graphics Array|VGA]]
| conn2 = Display
| via2_1 = [[VGA connector]]
| via2_2 = [[Digital Visual Interface]]
| via2_3 = [[Composite video]]
| via2_4 = [[S-Video]]
| via2_5 = [[Component video]]
| via2_6 = [[High-Definition Multimedia Interface|HDMI]]
| via2_7 = [[DMS-59]]
| via2_8 = [[DisplayPort]]
| via2_9 = [[Video card#Outputs|Others]]
| class-name =
| class1 =
}}
[[Tập tin:Pny 6600GT.jpg|nhỏ|phải|350px|Một bo mạch đồ họa loại rời sử dụng giao tiếp [[AGP]]]] <br />
'''Bo mạch đồ họa''' (''graphics adapter''), '''card màn hình (graphics card)''', '''thiết bị đồ họa''', '''card màn hình''', '''card đồ họa''' đều là tên gọi chung của thiết bị chịu trách nhiệm xử lý các thông tin về hình ảnh trong máy tính. Bo mạch đồ họa thường được kết nối với [[màn hình máy tính]] giúp người sử dụng máy tính có thể giao tiếp với máy tính.<br />