Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Wikipedia:Dự án/Phát sinh thể loại bán tự động”

:: Tôi nghĩ Journal có thể dịch là Tạp chí khoa học, để phân biệt với Magazine là tạp chí. —<span style="color:#D70270;">Trần</span> [[Thành viên:Quenhitran|<span style="color:#055D5D;">Quế </span><span style="color:#734F96;">Nhi</span>]] ([[Thảo luận Thành viên:Quenhitran#top|<span style="color:#860337;">thảo luận</span>]]) 04:01, ngày 22 tháng 7 năm 2016 (UTC)
::: Tạp chí khoa học thường phải là cái này [[:en:Scientific journal]]. Có lẽ người dịch đầu tiên để tên tập san cũng có lý của nó dùng để phân biệt với các loại khác, nhưng tập san lại không phổ biến hiện nay nữa. [[User:Alphama|<span style="background:#16BCDA;color:white;border-radius:4px;">&nbsp;A l p h a m a&nbsp;</span>]] <sup><span style="background:yellow;border-radius:3px;">[[User talk:Alphama|Talk]]</span></sup> 04:37, ngày 22 tháng 7 năm 2016 (UTC)
: Đồng ý với '''tập san''', và phương án B có thể là '''tạp chí chuyên ngành''', thay vì '''tạp chí khoa học'''?[[Thành viên:La communista|La communista]] ([[Thảo luận Thành viên:La communista|thảo luận]]) 09:47, ngày 22 tháng 7 năm 2016 (UTC)