Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Cơ học ứng dụng”

nKhông có tóm lược sửa đổi
 
==Lịch sử==
Các môn học
tốt nhất hiện nay
 
* [[Cơ học lý thuyết]].
* [[Cơ học môi trường liên tục]].
* [[Lý thuyết đàn hồi]].
* [[Lý thuyết dẻo]].
* [[Lý thuyết dao động]].
Người dùng vô danh