Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Wikipedia:Dự án/Phát sinh thể loại bán tự động”

:::À, chỉ là thêm một ý kiến thôi. Vì "composers" hay "song writers" thì bạn dịch sao, nếu cứ khăng khăng musician là "nhạc sĩ"?[[Đặc biệt:Đóng góp/116.118.41.32|116.118.41.32]] ([[Thảo luận Thành viên:116.118.41.32|thảo luận]]) 01:23, ngày 23 tháng 7 năm 2016 (UTC)
::::Composer = nhà soạn nhạc. Song writer = nhà viết nhạc. Tôi không cấm ai nêu ý kiến cả. Nhưng quan điểm của tôi là tất cả các từ điển đều dịch musician = nhạc sĩ nên không có lý do gì phải dịch khác (một số từ điển đã tồn tại cả mấy chục năm rồi). Độ phổ thông và sự thống nhất đã rất rõ ràng rồi; tôi chả thấy có gì đáng phải bàn cãi thêm. [[Thành viên:Nguyentrongphu|Nguyentrongphu]] ([[Thảo luận Thành viên:Nguyentrongphu|thảo luận]]) 01:36, ngày 23 tháng 7 năm 2016 (UTC)
::::Có những "musician" không phải là "nhạc sĩ",chưa hề sáng tác nhạc, mà chỉ là "nhạc công", "nghệ sĩ trình diễn", "ca sĩ", hay thậm chí "DJ" thì sao? Từ điển xưa nay dịch thế hẳn có lý của họ, nhưng cũng không có nghĩa là nhất nhất phải thế. Xét theo định nghĩa tiếng Anh thì dịch "musician" là "nhạc sĩ" thật chưa đủ ý.[[Thành viên:La communista|La communista]] ([[Thảo luận Thành viên:La communista|thảo luận]]) 12:26, ngày 23 tháng 7 năm 2016 (UTC)
 
==54 Category:Activists from California==