Khác biệt giữa các bản “Viêng Chăn”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
|area_urban_km2 =
|area_urban_sq_mi =
|area_metro_km2 = 3,920
|area_metro_sq_mi =
|population_as_of = ước 20052013
|population_footnotes =
|population_note =
|population_total = 200000783.000
|population_density_km2 = 200/km2
|population_density_sq_mi =
|population_metro =
129

lần sửa đổi