Khác biệt giữa các bản “Ngân hàng Anh”

n (robot Thêm: lt:Anglijos bankas)
Ngân hàng đảm nhiệm chức năng quản lý ''“nợ quốc gia”'' từ khi ý tưởng này ra đời và thực hiện thế kỉ 18. Cho đến Sắc lệnh hoàng gia gia hạn vai trò của Ngân hàng năm 1781, '''Ngân hàng Anh''' trở thành ngân hàng của các ngân hàng, tức là dự trữ [[vàng]] bảo đảm cho lượng giấy bạc phát hành. Ngày 26 tháng 02 năm 1797, nguy cơ chiến tranh với nước [[cách mạng Pháp|Pháp cách mạng tư sản]] khiến dự trữ [[vàng]] sụt giảm nghiêm trọng, Chính phủ đã cấm Ngân hàng xuất [[vàng]] chi trả cho giấy bạc thu về. Lệnh cấm này bãi bỏ năm 1821. Thực chất của lệnh cấm này là Ngân hàng không đảm bảo nội dung [[vàng]] cho giấy bạc nó phát hành nữa.
 
'''Luật ngân hàng năm 1844''' quy định việc phát hành giấy bạc phải có [[vàng]] bảo đảm và trao cho '''Ngân hàng Anh''' độc quyền phát hành giấy bạc. Các [[ngân hàng]] lúc đó phát hành giấy bạc có quyền tiếp tục phát hành giấy bạc nhưng phải chuyển trụ sở ra khỏi [[London]] và phải lưu trữ [[vàng]] để đảm bảo chi trả giấy bạc phát hành. Một vài [[ngân hàng]] của [[Anh]] (England) tiếp tục phát hành giấy bạc của riêng cho đến khi [[ngân hàng]] cuối cùng loại này bị thôn tính vào thập kỷ 1930. Các [[ngân hàng]] tư nhân [[Scotland]] và [[Bắc Ireland]] vẫn có các quyền này. Nước [[Anh]] duy trì [[bản vị vàng]] đến năm 1931 khi dự trữ [[vàng]] và ngoại hối được chuyển giao cho '''Ngân khố Chính phủ''', nhưng quyền quản lý các nguồn dự trữ này vẫn do '''Ngân hàng Anh''' đảm trách. Từ năm 1870, Ngân hàng Anh chịu trách nhiệm về chính sách lãi suất.
 
Trong thời gian 1920 đến 1944 dưới quyền Montagu Norman, '''Ngân hàng Anh''' từ bỏ các chức năng ngân hàng thương mại và trở thành [[ngân hàng trung ương]]. Năm 1946, nó được quốc hữu hóa.
 
Mục tiêu [[lạm phát]] hiện nay là 2%, ''chỉ số giá tiêu dùng'' thay cho ''chỉ số giá bán lẻ'' được sử dụng làm ''chỉ số [[lạm phát]]''. Các ''chỉ số giá tiêu dùng'' hoặc ''chỉ số giá bán lẻ'' được tính toán bởi Cơ quan Thống kê quốc gia, độc lập với các sức ép chính trị.
 
 
==Phát hành giấy bạc==