Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thảo luận Thành viên:DoraMoon”

 
{{tl|Doraemon}} bị mất game r bạn ơi.[[Đặc biệt:Đóng góp/115.78.193.169|115.78.193.169]] ([[Thảo luận Thành viên:115.78.193.169|thảo luận]]) 06:32, ngày 22 tháng 7 năm 2016 (UTC)
 
== [[Vương Nguyên (ca sĩ)]] ==
Xin chào, tôi thấy bạn đã xóa rất nhiều thông tin trong bài, cả thông tin hữu ích và thông tin liên hoan đến [[TFBoys]] (vô ích). Nếu bạn đồng ý, tôi sẽ lùi để biên tập lại cho bài, còn thông tin ngoài lề thì tôi sẽ gộp vào TFBoys ㅡ <span style="text-shadow:black 0.12em 0.12em 0.12em; class=texhtml"><font face="Segoe UI">[[User:ManlyBoys|<span style="color:#00FF00;">'''Manly'''</span>]][[User talk:ManlyBoys|<span style="color:#00FF00;">'''Boys'''</span>]]</font></span> 04:09, ngày 26 tháng 7 năm 2016 (UTC)