Khác biệt giữa các bản “Quân đoàn 4, Quân đội nhân dân Việt Nam”