Khác biệt giữa các bản “Jon Moxley”

*** Faction of the Year (2013, 2014) {{small|với Seth Rollins và [[Roman Reigns]] tại [[The Shield (professional wrestling)|The Shield]]}}<ref name="Slammy2014"/>
*** Trending Now (Hashtag) of the Year (2013) – #BelieveInTheShield {{small|với Seth Rollins và Roman Reigns tại The Shield}}<ref name="Slammy2013"/>
 
1 {{note|1}}<small> WWE World Heavyweight Championship được đổi tên thành WWE Championship trong suốt thời gian giữ đai của Ambrose vào ngày 27 tháng 6 năm 2016.</small>
 
== Tham khảo ==
Người dùng vô danh