Khác biệt giữa các bản “The Shield (nhóm đô vật chuyên nghiệp)”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động
|members = [[Dean Ambrose]]<!-- ALPHABETICAL ORDER PLEASE. --><br>[[Roman Reigns]] <br>[[Seth Rollins]]
|weights = {{convert|707|lbs|kg|abbr=on}}
|debut = [[Survivor Series (2012)|November 18, /11/2012]]
|disbanded = 2/6/2014 (trio)<br>9/6/2014 (tag team)
|promotions = [[WWE NXT|NXT]]<br>[[WWE]]
Người dùng vô danh