Khác biệt giữa các bản “Danh sách di sản thế giới tại Trung Quốc”

n
→‎Bản đồ: clean up, replaced: → (145) using AWB
n
n (→‎Bản đồ: clean up, replaced: → (145) using AWB)
|places=
{{location map~ |China |marksize=8 |lat=36.25 |long=117.10 |label=[[Thái Sơn|1]] |position=top |mark=Yellow pog.svg}}
{{location map~ |China |marksize=8 |lat=39.9147 |long=116.3905 |label=[[Cố Cung (Bắc Kinh)|3]] |position=bottom|mark=Red Point 12.gif}}
{{location map~ |China |marksize=8 |lat=41.80 |long=123.45 |label=[[Cố cung Thẩm Dương|3b]] |position=bottom|mark=Red Point 12.gif}}
{{location map~ |China |marksize=8 |lat=40.03 |long=94.80 |label=[[Hang Mạc Cao|4]] |position=left}}
{{location map~ |China |marksize=8 |lat=34.38 |long=109.25 |label=[[Lăng mộ Tần Thủy Hoàng|5]] |position=left}}
{{location map~ |China |marksize=8 |lat=39.68917 |long=115.92389 |label=[[Di chỉ người Bắc Kinh tại Chu Khẩu Điếm|6]] |position=left}}
{{location map~ |China |marksize=8 |lat=30.16 |long=118.18 |label=[[Hoàng Sơn|7]] |position=top |mark=Yellow pog.svg}}
{{location map~ |China |marksize=8 |lat=33.20 |long=103.87 |label=[[Khu thắng cảnh Cửu Trại Câu|8]] |position=right |mark=Green pog.svg}}
{{location map~ |China |marksize=8 |lat=32.74 |long=103.83 |label=[[Khu thắng cảnh Hoàng Long|9]] |position=left |mark=Green pog.svg}}
{{location map~ |China |marksize=8 |lat=29.26 |long=110.36 |label=[[Khu thắng cảnh Vũ Lăng Nguyên|10]] |position=right |mark=Green pog.svg}}
{{location map~ |China |marksize=8 |lat=40.99 |long=117.92 |label=[[Tị Thử Sơn Trang|11]] |position=top}}
{{location map~ |China |marksize=8 |lat=32.46 |long=111.00 |label=[[Võ Đang (núi)|13]] |position=bottom}}
{{location map~ |China |marksize=8 |lat=35.61 |long=116.97 |label=[[Khúc Phụ|12]] |position=right}}
{{location map~ |China |marksize=8 |lat=29.65 |long=91.11 |label=[[Cung điện Potala|14]] |position=left}}
{{location map~ |China |marksize=8 |lat=29.57 |long=115.97 |label=[[Lư Sơn|15]] |position=left}}
{{location map~ |China |marksize=8 |lat=29.52 |long=103.33 |label=[[Nga Mi sơn|16]] |position=left |mark=Yellow pog.svg}}
{{location map~ |China |marksize=8 |lat=26.88 |long=100.22 |label=[[Lệ Giang|17]] |position=right}}
{{location map~ |China |marksize=8 |lat=37.20 |long=112.15 |label=[[Bình Dao|18]] |position=left}}
{{location map~ |China |marksize=8 |lat=31.32 |long=120.62 |label=[[Vườn cây cảnh cổ điển Tô Châu|19]] |position=right}}
{{location map~ |China |marksize=8 |lat=39.9975 |long=116.2689 |label=[[Di Hòa Viên|20]] |position=left}}
{{location map~ |China |marksize=8 |lat=39.8822 |long=116.4065 |label=[[Thiên Đàn (đền)|21]] |position=right}}
{{location map~ |China |marksize=8 |lat=29.70 |long=105.70 |label=[[Tượng khắc đá Đại Túc|22]] |position=right}}
{{location map~ |China |marksize=8 |lat=27.65 |long=117.95 |label=[[Vũ Di Sơn|23]] |position=bottom |mark=Yellow pog.svg}}
{{location map~ |China |marksize=8 |lat=30.97 |long=103.51 |label=[[Đô Giang Yển|24]] |position=right}}
{{location map~ |China |marksize=8 |lat=29.90 |long=117.99 |label=[[Hoành thôn|25]] |position=right}}
{{location map~ |China |marksize=8 |lat=34.55 |long=112.47 |label=[[Hang đá Long Môn|26]] |position=left}}
{{location map~ |China |marksize=8 |lat=31.20 |long=112.60 |label=[[Minh Hiển Lăng|27a]] |position=right|mark=Red Point 12.gif}}
{{location map~ |China |marksize=8 |lat=40.18 |long=117.64 |label=[[Thanh Đông Lăng|27b]] |position=right|mark=Red Point 12.gif}}
{{location map~ |China |marksize=8 |lat=39.36 |long=115.33 |label=[[Thanh Tây Lăng|27c]] |position=bottom|mark=Red Point 12.gif}}
{{location map~ |China |marksize=8 |lat=40.3033 |long=116.2319 |label=[[Thập Tam Lăng|27d]] |position=top|mark=Red Point 12.gif}}
{{location map~ |China |marksize=8 |lat=32.06 |long=118.83 |label=[[Minh Hiếu Lăng|27e]] |position=left|mark=Red Point 12.gif}}
{{location map~ |China |marksize=8 |lat=41.83 |long=123.59 |label=[[Thịnh Kinh Tam Lăng|27f]] |position=top|mark=Red Point 12.gif}}
{{location map~ |China |marksize=8 |lat=40.11 |long=113.12 |label=[[Hang đá Vân Cương|28]] |position=left}}
{{location map~ |China |marksize=8 |lat=28 |long=99 |label=[[Tam Giang Tịnh Lưu|29]] |position=right|mark=Green pog.svg}}
{{location map~ |China |marksize=8 |lat=22.19 |long=113.54 |label=[[Khu lịch sử Ma Cao|31]] |position=bottom}}
{{location map~ |China |marksize=8 |lat=41.15 |long=126.18 |label=[[Kinh thành và lăng mộ Cao Câu Ly|30]] |position=right}}
{{location map~ |China |marksize=8 |lat=30.83 |long=103.00 |label=[[Khu bảo tồn Gấu Trúc Lớn tại Tứ Xuyên|32]] |position=left |mark=Green pog.svg}}
{{location map~ |China |marksize=8 |lat=36.12 |long=114.31 |label=[[Ân Khư|33]] |position=left}}
{{location map~ |China |marksize=6 |lat=24.8 |long=103.32 |label=[[Thạch Lâm (Vân Nam)|34a]] |position=right |mark=Green Fire.svg}}
{{location map~ |China |marksize=6 |lat=25.23|long=107.89 |label=[[Lệ Ba|34b]] |position=top |mark=Green Fire.svg}}
{{location map~ |China |marksize=6 |lat=29.22|long=107.87 |label=[[Carxtơ Vũ Long|34c]] |position=bottom |mark=Green Fire.svg}}
{{location map~ |China |marksize=8 |lat=22.28 |long=112.56 |label=[[Điêu lâu Khai Bình|35]] |position=left}}
{{location map~ |China |marksize=8 |lat=24.66 |long=116.93 |label=[[Thổ lâu Phúc Kiến|36]] |position=bottom}}
{{location map~ |China |marksize=8 |lat=28.91 |long=118.06 |label=[[Tam Thanh Sơn|37]] |position=left |mark=Green pog.svg}}
{{location map~ |China |marksize=8 |lat=39.03 |long=113.56 |label=[[Ngũ Đài sơn|38]] |position=left}}
{{location map~ |China |marksize=8 |lat=34.50 |long=113.01 |label=[[Đăng Phong|39]] |position=bottom}}
{{location map~ |China |marksize=6 |lat=28.48 |long=105.69 |label=[[Địa mạo Đan Hà Xích Thủy|40f]] |position=left |mark=Green Fire.svg}}
{{location map~ |China |marksize=6 |lat=26.31 |long=110.71 |label=[[Lang Sơn (núi)|40b]] |position=right |mark=Green Fire.svg}}
{{location map~ |China |marksize=6 |lat=26.86 |long=117.06 |label=[[Công viên địa chất toàn cầu Thái Ninh|40a]] |position=bottom |mark=Green Fire.svg}}
{{location map~ |China |marksize=6 |lat=24.97 |long=113.72 |label=[[Núi Đan Hà|40c]] |position=bottom |mark=Green Fire.svg}}
{{location map~ |China |marksize=6 |lat=28.08 |long=116.96 |label=[[Long Hổ Sơn|40d]] |position=left |mark=Green Fire.svg}}
{{location map~ |China |marksize=6 |lat=28.52 |long=118.56 |label=[[Giang Lang Sơn|40e]] |position=right |mark=Green Fire.svg}}
{{location map~ |China |marksize=8 |lat=30.24 |long=120.14 |label=[[Tây Hồ (hồ Hàng Châu)|41]] |position=right}}
{{location map~ |China |marksize=8 |lat=42.35 |long=116.17 |label=[[Thượng Đô|42]] |position=top}}
{{location map~ |China |marksize=8 |lat=24.65 |long=102.96 |label=[[Trừng Giang|43]] |position=left |mark=Green pog.svg}}
{{location map~ |China |marksize=8 |lat=41.97 |long=80.35 |label=[[Thiên Sơn|44]] |position=right |mark=Green pog.svg}}
{{location map~ |China |marksize=8 |lat=23.08 |long=102.76 |label=[[Ruộng bậc thang Ha Ni Hồng Hà|45]] |position=right}}
{{location map~ |China |marksize=8 |lat=34.40 |long=112.26 |label=[[Lạc Dương|46a]] |position=right}}
{{location map~ |China |marksize=8 |lat=34.31 |long=110.52 |label=[[Hàm Cốc quan|46b]] |position=right}}
{{location map~ |China |marksize=8 |lat=34.16 |long=108.54 |label=[[Tháp Đại Nhạn|46c]] |position=right}}
{{location map~ |China |marksize=8 |lat=35.03 |long=108.04 |label=[[Hang đền Bân|46c]] |position=right}}
{{location map~ |China |marksize=8 |lat=34.21 |long=106.00 |label=[[Hang đá Mạch Tích Sơn|46d]] |position=right}}
{{location map~ |China |marksize=8 |lat=35.49 |long=103.01 |label=[[Hành lang Hà Tây|46e]] |position=right}}
{{location map~ |China |marksize=8 |lat=40.21 |long=93.51 |label=[[Đôn Hoàng|46f]] |position=right}}
{{location map~ |China |marksize=8 |lat=39.50 |long=103.01 |label=[[Qua Châu|46g]] |position=right}}
{{location map~ |China |marksize=8 |lat=39.50 |long=97.34 |label=[[Cao Xương|46h]] |position=right}}
{{location map~ |China |marksize=8 |lat=42.57 |long=89.03 |label=[[Phế tích Giao Hà|46i]] |position=right}}
{{location map~ |China |marksize=8 |lat=41.51 |long=83.02 |label=[[Subashi (thành phố lãng quên)|46j]] |position=right}}
{{location map~ |China |marksize=8 |lat=41.47 |long=82.30 |label=[[Các hang Kizil|46j]] |position=right}}
{{location map~ |China |marksize=8 |lat=30.15 |long=120.13 |label=[[Đại Vận Hà|47]] |position=right}}
{{location map~ |China |marksize=8 |lat=28.998 |long=109.97 |label=[[Di chỉ Thổ ty thành Lão Tư|48a]] |position=right}}
{{location map~ |China |marksize=8 |lat=29.69 |long=109.01 |label=[[Di chỉ Thổ ty Đường Nhai|48b]] |position=right}}
{{location map~ |China |marksize=8 |lat=27.81 |long=106.82 |label=[[Di chỉ Thổ ty Pháo đài Hải Long đồn|48c]] |position=right}}
{{location map~ |China |marksize=8 |lat=22.26 |long=107.01 |label=[[Các bức vẽ trên đá của Hoa Sơn|49]] |position=right}}
}}