Khác biệt giữa các bản “Lưu Đạo Liên”

n
→‎Tiểu sử: clean up, replaced: → (3) using AWB
n (Bot: Thay thể loại đã đổi hướng Quan nhà Tấn bằng Nhân vật chính trị nhà Tấn)
n (→‎Tiểu sử: clean up, replaced: → (3) using AWB)
Năm [[405]], [[Bắc Ngụy]] cử Dự châu thứ sử Tác Đô Chân và Đại tướng quân Hộc Tư Lan tiến công Từ châu của nhà Tấn, sau đó tiến về Bành Thành. Tướng quân Dương Mục ở Bành Thành sai sứ đến xin Lưu Đạo Liên cử quân cứu viện. Quân của Lưu Đạo Liên tiến vào Bành Thành, buộc quân Ngụy thối lui. Nhân đó ông lại dẫn quân đánh quân nổi dậy của Lưu Cai, giết chết Lưu Cai và thái thú [[Tôn Toàn]] (vốn tư thông với Lưu Cai từ trước), lập được chiến công lớn. Về sau, Lưu Đạo Liên được thăng lên chức Long tương tướng quân, thái thú Đường Ấp.
 
Năm [[406]], Lưu Đạo Liên lại được phong đến chức Trì tiết, giám chinh Thục chư quân sự và được tiến tước Tân Hưng huyện hầu<ref>[[Tống thư]], quyển 51: Minh niên, gia sử Trì Tiết, Giám chinh Thục chư quân sự, suất quan quân tướng quân Lưu Kính Tuyên đẳng phạt tiếu túng,  nhi văn xử mậu, ôn tộ cứ hiểm bất đắc tiến, cố bất quả hành. Dĩ nghĩa huân phong Tân Hưng huyện ngũ đẳng hầu</ref>. Sang năm [[408]], Lưu Đạo Liên được phong làm Thứ sử Tịnh châu và thái thú Nghĩa Xương. Lúc bấy giờ quân Tiên Ti ở phía bắc đưa quân đánh phá Bắc Ngụy. Lưu Đạo Liên dâng biểu lên triều đình xin đến trấn thủ Bành Thành để phòng chống quân Tiên Ti. Triều đình nhà Tấn bèn phong ông làm Chinh Lỗ tướng quân, đốc Hoài Bắc quân quận sự, Bắc Đông Hải thái thú. Sau đó ông dẫn quân đánh bại được quân Tiên Ti, nên được phong thêm thực ấp 500 hộ ở huyện Tân Du.
 
Năm [[409]], Lưu Đạo Liên theo phò tá anh trai Lưu Dụ bắc phạt, tiến đánh thành Quảng Cố thuộc nước [[Nam Yên]]<ref>nay thuộc huyện Ích Đô, tỉnh [[Sơn Đông]]</ref><ref>[[Tấn thư]], [http://vi.wikisource.org/wiki/zh:%E6%99%8B%E4%B9%A6 quyển 128]</ref><ref>[[Thập lục quốc Xuân Thu]], [http://zh.wikisource.org/wiki/%E5%8D%81%E5%85%AD%E5%9C%8B%E6%98%A5%E7%A7%8B/%E5%8D%B713 quyển 13]: Ngũ niên nhị nguyệt, Tấn  tướng Lưu Dụ suất chúng lai phạt. Tam nguyệt, Tấn sư độ Hoài, Siêu văn Tấn quân chi thịnh, tự suất chúng tứ vạn cự chiến, đại bại, bôn hoàn Quảng Cố</ref>. Ông bắt sống được vua Nam Yên là [[Mộ Dung Siêu]]<ref>[[Tống thư]], [http://zh.wikisource.org/wiki/%E5%AE%8B%E6%9B%B8/%E5%8D%B751 quyển 51]: Cập thành hãm, Mộ Dung Siêu tương thân binh đột vi tẩu, Đạo Liên sở bộ hoạch chi</ref><ref>Tấn thư và Thập lục quốc Xuân Thu đều không nói rằng Mộ Dung Siêu bị Lưu Đạo Liên bắt sống</ref>. Nhờ có công trạng to lớn, Lưu Đạo Liên được thăng làm Trì tiết, Tả tướng quân. Sang năm [[411]], ông bị đổi làm Bắc Từ châu thứ sử, trấn thủ ở Bành Thành.
 
Năm [[412]], Lưu Dụ đưa quân công đánh Lưu Nghị, nên lại đổi Lưu Đạo Liên làm Đô Đốc hai châu Thanh và Cổn, Tấn Lăng Kinh khẩu Hoài Nam chư quận quân sự, thứ sử hai châu Thanh, Duyện, trì tiết, tướng quân. Sang năm [[413]], ông được thăng từ tước hầu lên làm Cánh Lăng huyện công, thực ấp 1000 hộ<ref>[[Tống thư]], quyển 51: Cải phong Cánh Lăng huyền công, thực ấp thiên hộ</ref>. Sang năm [[414]], ông được thăng làm Trung quân tướng quân, Tán kị thường thị. Đến năm [[415]], ông được thăng đến chức đô đốc của bảy châu là Kinh, Trần, Trữ, Tương, Ích, Lương, Ung và Khai phủ Nghi Đồng Tam ti. Năm [[419]], Lưu Đạo Liên được vào triều nhận chức Thượng thư lệnh và Tư không.