Khác biệt giữa các bản “OpenEXR”

→‎Nén: mô tả cho mối kiểu nén
(Đã lùi về phiên bản 24035108 bởi Trinhhoa (thảo luận): Ổn định. (TW))
(→‎Nén: mô tả cho mối kiểu nén)
EXR Mở hỗ trợ 10 phương pháp nén:
* 1. không nén (không mất dữ liệu gốc)
* 2. RLE (không mất dữ liệu gốc, nén sự khác nhau của điểm ảnh trong mỗi hàng)
* 3. ZIP (không mất dữ liệu gốc, xài DEFLATE của zlib nén tối đa 16 hàng chung)
* 4. ZIPS (không mất dữ liệu gốc, giống ZIP mà nén mỗi hàng riêng)
* 5. PIZ (không mất dữ liệu gốc, xài biến hóa sóng tử Haar và mã hóa Huffman, hiệu quả nán cao nhưng rất chậm)
* 6. PXR24 (mất dữ liệu gốc cho kiểu float, đổi float 32 bit sang float 24 bit)
* 7. B44 (mất dữ liệu gốc cho kiểu half, chia ảnh thành cục 4 × 4 điểm ảnh và nén sự khác nhau)
* 8. B44A (mất dữ liệu gốc cho kiểu half, giống B44 mà có mã số đặc biệt cho cục 4 × 4 điểm ảnh giống hệt nhau)
* 9. DWAA (mất dữ liệu gốc, rất giống phương pháp xài cho dạng ảnh JPEG)
* 10. DWAB (mất dữ liệu gốc, giống DWAA nhưng nén tối đa 256 hàng chung)
 
==Tham khảo==