Khác biệt giữa các bản “OpenEXR”

Không thay đổi kích thước ,  3 năm trước
n
* 3. ZIP (không mất dữ liệu gốc, xài DEFLATE của zlib nén tối đa 16 hàng chung)
* 4. ZIPS (không mất dữ liệu gốc, giống ZIP mà nén mỗi hàng riêng)
* 5. PIZ (không mất dữ liệu gốc, xài biến hóa sóng tử Haar và mã hóa Huffman, hiệu quả nánnén cao nhưng rất chậm)
* 6. PXR24 (mất dữ liệu gốc cho kiểu float, đổi float 32 bit sang float 24 bit)
* 7. B44 (mất dữ liệu gốc cho kiểu half, chia ảnh thành cục 4 × 4 điểm ảnh và nén sự khác nhau)
375

lần sửa đổi