Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Sóng xung kích”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Dòng 15:
Vận tốc truyền sóng xung kích trong môi trường cao hơn vận tốc âm thanh trong môi trường đó. Cường độ sóng càng lớn thì vận tốc truyền sóng càng cao. Cường độ của sóng xung kích được đánh giá dựa vào tỉ lệ giữa độ chênh lệch áp suất trước và sau mặt truyền sóng so với áp suất của môi trường (p<sub>trước mặt sóng xung kích</sub>-p<sub>sau mặt sóng xung kích</sub>)/(p<sub>môi trường</sub>)
==Tham khảo==
[http://khoahocvui.com.vn/tin-tuc/doi-song/suc-huy-diet-khung-khiep-cua-sat-thu-vo-hinh-tren-trai-dat/ CâySức nhânhủy tạodiệt hấpkhủng thụkhiếp khícủa CO2sóng gấpxung 1.000kích lầntrên câyTrái xanhĐất]
{{tham khảo|2}}
{{Cơ học chất lưu}}
226

lần sửa đổi