Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Năng lượng tối”

{{chú thích trong bài}}
{{Vật lý vũ trụ học|cTopic=Các thành phần}}
[[Tập tin:thanhphanvutru.png|nhỏ|phải|300px|Hình dung về tỷ lệ thành phần vũ trụ: <br />năng lượng tối 68,3%, <br />'''vật chất tối''' 26,8%, <br />khí [[Hidro]], [[Heli]] tự do, các [[sao]], [[neutrino]], thành phần chất rắn và các phần còn lại 4,9%]]