Mở trình đơn chính

Các thay đổi

n
clean up, replaced: {{sơ khai Trung Quốc}} → {{sơ khai nhân vật hoàng gia Trung Quốc}}, → using AWB
TimeAxis = orientation:horizontal
DateFormat = yyyy
Period = from:-1045 till:-487
AlignBars = early
ScaleMajor = increment:558 start:-1045
{{Vua nước Tào}}
 
{{sơ khai nhân vật hoàng gia Trung Quốc}}
 
[[Thể loại:Vua nước Tào]]