Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Danh sách tập tiếng Nhật”

không có tóm lược sửa đổi
(Đã lùi lại sửa đổi 24053111 của Takkuchan (thảo luận))
#ifeq:{{{EpisodeNumber|{{{số chương|ʁ}}}}}}|ʁ| |<th scope="row" id="tap{{{EpisodeNumber|{{{số chương}}}}}}" style="text-align: center; font-weight: normal; {{#if:{{{TopColor|{{{màu tựa đề|}}}}}}|background:#{{{TopColor|{{{màu tựa đề}}}}}}|{{#if:{{{ShortSummary|{{{tóm tắt|ʁ}}}}}}|ʁ| |background:#F2F2F2|background:#F9F9F9}} }}">{{{EpisodeNumber|{{{số chương}}}}}}</th>}}{{
#ifeq:{{{EpisodeNumber2|{{{số chương 2|ʁ}}}}}}|ʁ| |<td>{{{EpisodeNumber2|{{{số chương 2}}}}}}</td>}}
<td class="summary" style="text-align: left;">{{#if:{{{EnglishTitle|{{{tựa Anh|}}}}}}|'''"{{{EnglishTitle|{{{tựa Anh}}}}}}"'''{{{RTitle|{{{chú thích tựa|}}}}}}{{ #if:{{{JapaneseTitle|{{{RomajiTitle|{{{tựa Nhật|}}}}}}}}}|<br />|{{ #if:{{{KanjiTitle|{{{tựa Kanji|}}}}}}|<br />|}}}}}}{{#if:{{{JapaneseTitle|{{{RomajiTitle|{{{tựa Nhật|}}}}}}}}}|{{#if:{{{EnglishTitle|{{{tựa Anh|}}}}}}|{{{VietnameseTitle|{{{tựa Việt|}}}}}}|''"{{{JapaneseTitle|{{{RomajiTitle|{{{tựa Nhật}}}}}}}}}"''|'''"{{{JapaneseTitle|{{{RomajiTitle|{{{tựa Nhật}}}}}}}}}"'''{{{RTitle|{{{chú thích tựa|}}}}}} }}| {{#if:{{{EnglishTitle|{{{tựa Anh|}}}}}}||{{{RTitle|{{{chú thích tựa|}}}}}} }} }} {{#if:{{{KanjiTitle|{{{tựa Kanji|}}}}}}|<span class="t_nihongo_kanji" lang="ja">({{{KanjiTitle|{{{tựa Kanji}}}}}}{{#if:{{{TranslitTitle|{{{tựa tạm dịch|}}}}}}|&nbsp;/</span>&nbsp;tạm&nbsp;dịch:&nbsp;"{{{TranslitTitle|{{{tựa tạm dịch}}}}}}"<span class="t_nihongo_kanji" lang="ja">}})</span>}}&nbsp;</td>{{
#ifeq:{{{Aux1|ʁ}}}|ʁ| |<td>{{{Aux1}}}</td>}}{{
#ifeq:{{{DirectedBy|{{{đạo diễn|ʁ}}}}}}|ʁ| |<td>{{{DirectedBy|{{{đạo diễn}}}}}}</td>}}{{