Khác biệt giữa các bản “Bắc Thái”

không có tóm lược sửa đổi
 
Ngày [[14 tháng 4]] năm [[1967]], chuyển thị xã Bắc Kạn thành thị trấn Bắc Kạn trực thuộc huyện [[Bạch Thông]].
 
Năm [[1968]], tỉnh Bắc Thái được sát nhập với tỉnh [[Hà Bắc]] thành tỉnh [[Bắc Hà (tỉnh|Bắc Hà]].
 
Năm 1971, lại hợp nhất với tỉnh [[Cao Bằng]] thành tỉnh [[Hà Bắc Lượng]].
Ngày [[28 tháng 12]] năm [[1978]], sáp nhập 2 huyện [[Ngân Sơn]], [[Ba Bể (huyện)|Chợ Rã]] về tỉnh [[Cao Bằng]] vừa được tái lập.
203

lần sửa đổi