Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tiêu Thục phi”

Không có tóm lược sửa đổi
Tiêu Thục phi xuất thân là người thuộc Nam triều sĩ tộc [[Lan Lăng Tiêu thị]] (兰陵萧氏), một dòng họ xuất thân danh giá. Khi trưởng thành, Tiêu thị tư sắc diễm lệ, thông tuệ ca múa, được gả làm [[Lương đệ]] (良娣) cho Đông cung Thái tử Lý Trị lúc bấy giờ. Được Lý Trị chuyên sủng, Tiêu thị sinh ra con đầu lòng là Hoàng nữ ''Lý Hạ Ngọc'' (李下玉), về sau là [[Nghĩa Dương công chúa]] (義陽公主). Năm [[648]], Tiêu thị sinh ra [[Lý Tố Tiết]] (李素节) và năm [[649]] sinh ra con gái thứ 2, về sau là [[Cao An công chúa]] (高安公主).
 
[[Tháng 7]], năm [[649]], Đường Thái Tông băng hà, Thái tử Lý Trị lên ngôi trước linh cữu, phong Thái tử phi [[Vương hoàng hậu (Đường Cao Tông)|Vương thị]] làm Hoàng hậu, Lương đệ Tiêu thị làm ''Thục phi'' (淑妃), thuộc hành Chánh nhất phẩm, địa vị chỉ sau Hoàng hậu. Lý Tố Tiết được phong làm '''Ung vương''' (王), rất được Cao Tông hết mực yêu thương, muốn phong làm [[Hoàng thái tử]].
 
[[Vương hoàng hậu (Đường Cao Tông)|Vương hoàng hậu]] sợ địa vị lung lay nên nhờ các quan trong triều phản đối, yêu cầu vua lập con trai cả là [[Lý Trung]] (李忠). Hoàng hậu còn nhận Lý Trung làm con nhưng vì sủng ái mẹ con Tiêu phi nên Cao Tông vẫn do dự chuyện lập Lý Trung. Một ngày kia, Cao Tông đi cúng tế cho Tiên đế Thái Tông ở [[chùa]] Cảm Nghiệp, gặp lại [[Võ Tắc Thiên|Võ Mị Nương]], một [[tài nhân]] của Tiên đế mà Cao Tông khi còn là Thái tử từng có quan hệ lén lút.
2.267

lần sửa đổi