Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Ramesses V”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
{{Pharaoh Infobox |
Name=Ramesses V|
Alt=Also written Ramses and Rameses |
Reign=1149–1145 BC|
Predecessor=[[Ramesses IV]]|
Successor=[[Ramesses VI]]|
Mother=Queen [[Tentopet]] |
Father=[[Ramesses IV]] |
Dynasty=[[Twentieth Dynasty of Egypt|20th Dynasty]] |
Burial= [[KV9]] |
Died = 1145 BC |
}}
 
Usermare Sekhepenre '''Ramesses V''' hay '''Ramses V''' hoặc '''Rameses V''' là [[pharaoh]] thứ tư của [[Vương triều thứ 20]] của [[Ai Cập cổ đại]] và đã là con của [[Ramesses IV]] và [[Tentopet]]. Ông trị vì trong khoảng 1149-1145 [[TCN]] . [[Xác ướp]] của ông đã được tìm thấy .{{Rất sơ khai}}[[Thể loại:Pharaoh vương triều thứ 20]][[Thể loại:Xác ướp]]