Khác biệt giữa bản sửa đổi của “America's Next Top Model, Mùa thi 14”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
!rowspan=2|STT!!colspan=13|Tập phim
|-
!1!! colspan="2" |2!!3!!4!!5!!6!!7!!8!!9!!10!!11
|-
! 1
|Maddie||Aimee||Lisa||Catherine||Alasia||Jessica||Angelea||Krista||Krista||Krista||Krista|| style="background:limegreen;"|Krista
|-
! 2
|Daiza||Nita|Aimee||Maddie||Angelea||Raina||Angelea||Krista||Angelea||Alexandra||Alexandra||Raina|| style="background:tomato;"|Raina
|-
! 3
|Lisa||Lisa||Maddie||Brooke||Tatianna||Krista||Raina||Raina||Raina||Angelea|| style="background:tomato;"|Alexandra|| colspan="2" style="background:darkgrey;"|
|-
! 4
|Mai B||Catherine||Mai B||Lisa||Brenda||Alasia||Alexandra||Jessica||Angelea||Raina|| style="background:tomato;"|Angelea|| colspan="2" style="background:darkgrey;"|
|-
! 5
|Jewels||Brooke||Hayley||Mai B||Alexandra||Anslee||Anslee||Alasia||Jessica|| style="background:tomato;"|Jessica|| colspan="2" style="background:darkgrey;"|
|-
! 6
|Marie||Mai B||Brooke||Roxanne||Angelea||Brenda||Jessica||Alexandra|| style="background:tomato;"|Alasia|| colspan="3" style="background:darkgrey;"|
|-
! 7
|Aimee||Roxanne||Catherine||Marie||Jessica||Raina||Alasia|| style="background:tomato;"|Anslee|| colspan="4" style="background:darkgrey;"|
|-
! 8
|Brooke||Marie||Marie|Hayley||Krista||Alexandra|| style="background:tomato;"|Brenda|| colspan="5" style="background:darkgrey;"|
|-
! 9
|-n
|Catherine||Maddie||Jewels||Nita||Anslee|| style="background:tomato;"|Tatianna|| colspan="6" style="background:darkgrey;"|
|-n
! 10
|Nita||Hayley||Nita||Aimee|| style="background:tomato;"|Simone|| colspan="7" style="background:darkgrey;"|
|-
! 11
|Alexandra||Alexandra||Roxanne|| style="background:tomato;"|Jewels|| colspan="8" style="background:darkgrey;"|
|-
! 12
|Roxanne||Jewels|| style="background:red;"|Alexandra|| colspan="9" style="background:darkgrey;"|
|-
! 13uu13
|}u
| style="background:darkgrey;"| || style="background:tomato;"|Daiza|| colspan="10" style="background:darkgrey;"|
|}u
 
:{{colorbox|tomato}} Thí sinh bị loại
Người dùng vô danh