Khác biệt giữa bản sửa đổi của “America's Next Top Model, Mùa thi 14”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
!rowspan=2|STT!!colspan=13|Tập phim
|-
!1!!2!!3!!4!!5!!6!!7!!8!!9!!10!!
|-
! 1
|Anastasija
|-
! 2
|Nicole
|-
! 3
|Brittney
|-
! 4
|Jenna
|-
! 5
|Stephanie
|-
! 6
|Megg
|-
! 7
|Lola
|-
! 8
|Daisy
|-
! 9
|Sarah K
|-
! 10
|Penelope
|-
! 11
|Brooke
|-
! 12
|Sarah F
|-
! 13
|Naomi
|}
 
Người dùng vô danh