Khác biệt giữa bản sửa đổi của “America's Next Top Model, Mùa thi 14”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
|-
! 1
|Anastasija||Sarah K||Nicole||Daisy||Stephanie||Anastasija
|-
! 2
|Nicole||Daisy|| style="background-color:crimson;" |{{white|Penelope}} ||Stephanie||Nicole||Daisy
|-
! 3
|Tiffany||Anastasija||Stephanie||Anastasija||Daisy||Sarah K
|-
! 4
|Natalie||Tiffany||Daisy||Sarah K||Tiffany||Nicole
|-
! 5
|Stephanie||Lola||Brooke||Tiffany||Lola||Tiffany
|-
! 6
|Megg||Sarah F||Tiffany||Nicole||Sarah K||Stephanie
|-
! 7
|Lola||Stephanie||Sarah K||Lola||Anastasija||bgcolor:"tomato"|Lola
|-
! 8
Người dùng vô danh