Khác biệt giữa bản sửa đổi của “America's Next Top Model, Mùa thi 14”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
|-
! 1
|Anastasija||Sarah K||Nicole||Daisy||Stephanie||Anastasija||Nicole
|-
! 2
|Nicole||Daisy|| style="background-color:crimson;" |{{white|Penelope}} ||Stephanie||Nicole||Daisy||Stephanie
|-
! 3
|Tiffany||Anastasija||Stephanie||Anastasija||Daisy||Sarah K||Anastasija
|-
! 4
|Natalie||Tiffany||Daisy||Sarah K||Tiffany||Nicole||Daisy
|-
! 5
|Stephanie||Lola||Brooke||Tiffany||Lola||Tiffany||Sarah K
|-
! 6
|Megg||Sarah F||Tiffany||Nicole||Sarah K||Stephanie||bgcolor="tomato"|Tiffany
|-
! 7
Người dùng vô danh