Mở trình đơn chính

Các thay đổi

n
| LargestCity = [[Ngân Xuyên]]
| Secretary = [[Lý Kiến Hoa]] 李建华
| Governor = [[LưuHàm TuệHuy]] 刘慧咸辉
| Bildname = Ningxia in China (+all claims hatched).svg
| Area = 66.400