Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Phần mềm ác ý”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
 
Do định nghĩa, từ phần mềm ác ý sẽ bao gồm các loại phần mềm sau:
* [[Virus (máy tính)]]...
Các dạng mã độc nhiễm hoạt động độc lập.
* [[Sâu máy tính]]
Người dùng vô danh