Khác biệt giữa các bản “Tị nạn”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
===Chiến tranh Việt Nam===
{{Xem thêm|Di dân Việt Nam sau 1975}}
Hậu quả cuộc nội chiến 21 năm từ [[1954]] đến [[1975]] khi lực lượng Cộng sản [[Mặt trận giải phóng dân tộc miền Nam Việt Nam]] và [[Bắc Việt Nam]] chiếm được [[Việt Nam Cộng hòa]], miền [[Nam Việt Nam]] ngày 30 Tháng 4, 1975 là hàng trăm ngàn người dân Miền Nam tìm cách vượt thoát. Số đầu tiên do [[quân đội Hoa Kỳ]] cứu vớt. Tiếp theo là hàng loạt người tẩu thoát bằng đường biển và đường bộ suốt thập niên 1980 lên hơn một triệu người. Tình hình tương tự ở [[Lào]] và [[Cao Miên]] cũng mở đầu cho hàng trăm ngàn người trốn tránh chính sách cai trị áp bức của chính quyền mới, phải vượt sang [[Thái Lan]].
 
==Hiện tình==
Người dùng vô danh