Khác biệt giữa các bản “Quá tải dân số”

n (sửa chính tả 3, replaced: MexicoMéxico (3) using AWB)
==== Triển vọng toàn cầu ====
{{See|Khủng hoảng giá lương thực thế giới 2007–2008}}
[[Tập tin:Food production per capita 1961-2005.pngsvg|nhỏ|phải|Tăng sản xuất lương thực đã lớn hơn tăng dân số. Thực phẩm trên người đã tăng trong giai đoạn 1961-2005.]]
Số lượng các nguồn tài nguyên thiên nhiên trong hoàn cảnh này không cần thiết phải ấn định, và sự phân bố của chúng cũng không cần phải là một [[zero-sum game]]. Ví dụ, nhờ cuộc [[Cách mạng xanh]] và thực tế rằng ngày càng có nhiều đất được chuyển từ đất hoang sang đất canh tác, sản xuất lương thực trên toàn thế giới đã tăng vững chắc cho tới tận năm 1995. Sản xuất lương thực thế giới trên đầu người năm 2005 cao hơn năm 1961.<ref>[http://earthtrends.wri.org/searchable_db/results.php?years=1961-1961,1962-1962,1963-1963,1964-1964,1965-1965,1966-1966,1967-1967,1968-1968,1969-1969,1970-1970,1971-1971,1972-1972,1973-1973,1974-1974,1975-1975,1976-1976,1977-1977,1978-1978,1979-1979,1980-1980,1981-1981,1982-1982,1983-1983,1984-1984,1985-1985,1986-1986,1987-1987,1988-1988,1989-1989,1990-1990,1991-1991,1992-1992,1993-1993,1994-1994,1995-1995,1996-1996,1997-1997,1998-1998,1999-1999,2000-2000,2001-2001,2002-2002,2003-2003,2004-2004,2005-2005&variable_ID=180&theme=8&cID=&ccID=0 # World Resources Institute]</ref>
 
2

lần sửa đổi