Khác biệt giữa các bản “Cực trị của hàm số”

</math>.
 
Điều kiện đủ để hàm có cực đại là det(H<sub>1</sub>) < 0, det(H<sub>2</sub>) > 0, det(H<sub>3</sub>) < 0, ... , (-1)<sup>n</sup> det(H<sub>n</sub>) > 0
 
Điều kiện đủ để hàm có cực tiểu là det(H<sub>1</sub>), det(H<sub>2</sub>), det(H<sub>3</sub>), ... , det(H<sub>n</sub>) > 0
 
==Tham khảo==
3.333

lần sửa đổi