Khác biệt giữa các bản “Charles X của Pháp”

không có tóm lược sửa đổi
| name = Charles X
| title =Vua của Pháp và Navarre
| image =FrançoisCarlos PascalX Simonde GérardFrancia 006(François Gérard).JPGjpg
| image_size =222px
| caption =
503

lần sửa đổi