Khác biệt giữa các bản “Bình Gia”

Thêm tên Bí thư và Chủ tịch huyện
(→‎Xã hội: bổ sung nội dung)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(Thêm tên Bí thư và Chủ tịch huyện)
| Dân tộc = <!-- liệt kê các thành phần dân tộc, có thể kèm % và dẫn nguồn -->
| HĐND = <!-- Tên Chủ tịch Hội đồng nhân dân -->
| UBND = <!-- Tên Chủ tịch Ủy ban nhân dân --> Lương Trương Đạt
| HU = <!-- Tên Bí thư huyện ủy --> Dương Công Vĩ
| Điện thoại = <!-- Điện thoại trụ sở UBND, ví dụ (84.61). 3822800 -->
| Fax = <!-- Số fax trụ sở UBND, ví dụ (84.61). 3822880 -->
Người dùng vô danh