Khác biệt giữa các bản “Giả Hủ”

n
n (sửa chính tả 3, replaced: , → ,, NXB → Nhà xuất bản using AWB)
n (→‎Phục vụ Tào Tháo: sửa chính tả 3, replaced: trận Đồng Quantrận Đồng Quan using AWB)
Năm 208, Giả Hủ khuyên Tào Tháo rằng không nên đánh [[Đông Ngô]], nhưng ý kiến này không được chấp nhận và kết quả là Tào Tháo đã đại bại trong [[trận Xích Bích]].
 
Sau đó, vào năm 211, quân Tây Lương do [[Mã Siêu]] và [[Hàn Toại]] cầm đầu tấn cống quân Tào ở Đồng Quan. Tào Tháo dẫn quân đánh trả và bị bại trong [[Trận Đồng Quan (211)|trận Đồng Quan]]. Giả Hủ hiến kế cho Tào Tháo ly gián Mã Siêu và Hàn Toại bằng việc xóa bức thư gửi cho Hàn Toại và thông báo cho Mã Siêu biết gây nghi ngờ nội bộ. Kế sách này mang tính then chốt của chiến thắng của Tào Tháo trong chiến dịch Đồng Quan.
 
Giả Hủ là một người ủng hộ cho Tào Phi, con trai cả của Tào Tháo trong việc giành ngôi thái tử, ông đã gây xung đột giữa Tào Tháo với [[Tào Thực]] góp phần đem lại thành công trong việc lựa chọn Tào Phi làm thái tử. Tào Phi từng đến hỏi Hủ cái thuật củng cố địa vị, Hủ nói: