Khác biệt giữa các bản “Arthur Schopenhauer”

n
AlphamaEditor, thêm thể loại, Executed time: 00:00:40.0010000
n (AlphamaEditor, thêm thể loại, Executed time: 00:00:40.0010000)
Schopenhauer có mối bất đồng với mẹ mình, bà [[Johanna Schopenhauer]]. Lý do là bởi vì khi [[Johann Wolfgang von Goethe]] nói rằng Schopenhauer sinh ra là để làm những điều vĩ đại, bà Johanna đã không đồng ý điều đó: bà đã nói rằng chưa bao giờ nghe thấy chuyện hai [[thiên tài]] trong một [[gia đình]].
 
Năm [[1820]], Schopenhauer trở thành [[giáo sư ]] của [[Đại học]] [[Berlin]] và ở đây đã nảy ra một cuộc tranh luận nổi tiếng giữa Schopenhauer và [[George Wilhelm Friedrich Hegel]].
== Trích dẫn ==
<blockquote>Bạn có thể ghi nhận là đức tin và kiến thức thì liên hệ với nhau như là hai cán cân; khi cán cân bên này lên thì cán cân kia xuống ''(You may observe that faith and knowledge are related as the scales of a balance; when the one goes up, the other goes down)''<ref name="A">{{chú thích sách|url=https://books.google.com.vn/books?id=C2LrAgAAQBAJ&pg=PT170&dq=You+may+observe+that+faith+and+knowledge+are+related+as+the+scales+of+a+balance%3B+when+the+one+goes+up,+the+other+goes+down&hl=vi&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=You%20may%20observe%20that%20faith%20and%20knowledge%20are%20related%20as%20the%20scales%20of%20a%20balance%3B%20when%20the%20one%20goes%20up%2C%20the%20other%20goes%20down&f=false|title=Collected Essays of Arthur Schopenhauer}}</ref>{{Verify source}}</blockquote>
[[Thể loại:Thuyết nhất nguyên]]
[[Thể loại:Cựu sinh viên Đại học Göttingen]]
[[Thể loại:Triết gia thế kỷ 19]]