Minh Tâm-T41-BCA

Gia nhập ngày 24 tháng 4 năm 2009
== Phim Liên Xô - cũ nhưng vẫn mới ==
 
=== Phim truyện Liên Xô - Nga ===
 
*[https://www.youtube.com/watch?v=Yia2azQd4GY Mặt trời trắng trên sa mạc]
*[https://www.youtube.com/watch?v=HjQFvLHcM40 Một ngày với Sư đoàn trưởng]
*[https://www.youtube.com/watch?v=EcQHX6SUq8U Và nơi đây bình minh yên tĩnh]
*[https://www.youtube.com/watch?v=yx21ZGJCHUM Pháo đài Brest]
 
=== Phim chuyện Bulgaria ===