Mở trình đơn chính

Minh Tâm-T41-BCA

Gia nhập ngày 24 tháng 4 năm 2009
*[https://www.youtube.com/watch?v=m1Ezv0jk6O8 Cứu sống hay tiêu diệt]
*[https://www.youtube.com/watch?v=aFxoNt7MuQ8 Bạch hổ]
*[https://www.youtube.com/watch?v=3EvzQIFDxfE Xạ thủ bắn tỉa]
 
=== Phim chuyện Bulgaria ===