Khác biệt giữa các bản “Tấn Văn công”

Còn Khổng Tử thì nhận xét:
 
{{cquote|
{{cquote|''Vua Tấn Văn Công xảo trá mà không ngay thẳng. Vua Tề Hoàn Công ngay thẳng mà không xảo trá.''<ref>Tứ thư, Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân, Hà Nội, 2003, trang 404</ref>}}
}}
 
Đối với việc Tấn Tương công kế tục thành công nghiệp bá chủ sau này, Vương Nguyên Kiệt cho rằng có công lao của Tấn Văn công và đánh giá Tấn Văn công cao hơn Tề Hoàn công<ref name="xuanthu200"/>:
3.333

lần sửa đổi