Khác biệt giữa các bản “Đậu Ngọc Xuân”

không có tóm lược sửa đổi
{{cần biên tập}}
'''Đậu Ngọc Xuân''' (sinh [[1927-2016]]) tại xã [[Xuân Hải]], huyện [[Nghi Xuân]], tỉnh [[Hà Tĩnh]]. Ông là nhà kinh tế học, nguyên Trưởng khoa kinh tế học Mác Lê nin trường Đảng Nguyễn Ái Quốc. Ông trải qua nhiều năm làm trợ lý của [[Tổng Bí thư]] [[Lê Duẩn]]. Ông nguyên là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VI, khóa VII; từng giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm thứ nhất Ủy ban Kế hoạch Nhà nước (hàm Bộ trưởng) từ tháng 2 năm 1987 đến tháng 3 năm 1988, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước từ tháng 3 năm 1988 đến tháng 3 năm 1989, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Hợp tác và Đầu tư Nhà nước (nay là [[Bộ Kế hoạch và Đầu tư]]) từ năm 1989 đến năm 1995 <ref>http://clv-triangle.vn/portal/page/portal/bkhdt/gtcbkhdt/ldqctk/cdcchpchubnnhtdt</ref>.
==Vinh danh==
Năm 2008, ông được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất.<ref>{{chú thích web | url = http://vpcp.chinhphu.vn/Home/Trao-tang-Huan-chuong-Doc-lap-va-Huan-chuong-Lao-dong-cho-cac-dong-chi-co-nhieu-thanh-tich-xuat-sac-trong-su-nghiep-xay-dung-dat-nuoc-va-bao-ve-To-quoc/20082/1183.vgp | tiêu đề = Website Văn phòng Chính phủ | author = | ngày = | ngày truy cập = 12 tháng 3 năm 2015 | nơi xuất bản = Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ | ngôn ngữ = }}</ref>
Người dùng vô danh