Khác biệt giữa các bản “Mạc Đĩnh Chi”

 
==Tiểu sử==
Mạc Đĩnh Chi tựquán tại Tiết Phu, người lànghương [[Lũng Động]], [[huyện [[Chí Linh]], lộ [[tỉnh Hải Dương]], tổ tiên là [[Mạc Hiển Tích]] đỗ khoa Thái học sinh năm Bính Dần đời vua Lý Nhân Tông<ref name="Hóa Á Châu 1991">Việt sử tiêu án, Soạn giả Ngô Thì Sĩ, Dịch giả: Hội Việt Nam Nghiên cứu Liên Lạc Văn Hóa Á Châu, Nhà xuất bản: Văn Sử 1991, Chương Anh Tông Hoàng Đế</ref>. Ông thông minh hơn người, nhưng tướng mạo xấu xí.<ref name="Tập 1 2005"/>
 
Chiêu Quốc Vương [[Trần Ích Tắc]] mở học đường, tập hợp văn sĩ bốn phương, chu cấp cho ăn mặc, đào tạo nhiều nhân tài, trong đó có Mạc Đĩnh Chi. Sách [[Đại Việt sử ký toàn thư]] chép rằng:''Ích Tắc là con thứ của Thượng hoàng, thông minh hiếu học, thông hiểu lịch sử, lục nghệ, văn chương nhất đời. Dù nghề vặt như đá cầu, đánh cờ, không nghề ghì không thông thạo; từng mở học đường ở bên hữu phủ đệ, tập hợp văn sĩ bốn phương cho học tập, cấp cho ăn mặc, đào tạo thành tài như bọn Mạc Đĩnh Chi ở Bàng Hà, Bùi Phóng ở Hồng Châu v.v... gồm 20 người, đều được dùng cho đời.''<ref name="ReferenceA">Đại Việt sử ký toàn thư, Soạn giả Lê Văn Hưu, Ngô Sĩ Liên..., Dịch giả Viện sử học Việt Nam, Nhà xuất bản khoa học xã hội Hà Nội, 1993</ref>
285

lần sửa đổi