Khác biệt giữa các bản “Quốc lộ 21B”

không có tóm lược sửa đổi
{{Banner đường Việt Nam|QL|12B|link=1}} tại thị trấn Lồng, Yên Mô, Ninh Bình<br />
|direction_b=
|terminus_b={{Banner đường Việt Nam|QL|1A|link=1}} tại [[thành phố Tam Điệp]], Ninh Bình
 
}}
Quốc lộ 21B có kết nối với [[Quốc lộ 38]] tại Chợ Dầu (Ứng Hòa) và các tỉnh lộ [[tỉnh lộ 71|71]], [[tỉnh lộ 73|73]], [[tỉnh lộ 75|75]], [[tỉnh lộ 76|76]] và gặp các tuyến quốc lộ khác như: [[Quốc lộ 10]], [[quốc lộ 12B]], [[quốc lộ 1A]].
 
Quốc lộ 21B trên tường đoạn có vai trò quan trọng trong việc kết nối giao thông như: giữa 2 thành phố Phủ Lý và Nam Định; giữa thành phố Nam Định và đô thị [[Thịnh Long]] cũng như kết nối 2 đô thị [[Phát Diệm]] ([[Ninh Bình]]) và Thịnh Long ([[Nam Định]]) tới [[thành phố Tam Điệp]].
 
Đây cũng là tuyến đường bộ chủ yếu nối trung tâm [[Hà Nội]] với thắng cảnh [[Chùa Hương]] và sẽ được nâng cấp trong giai đoạn tới để nối liền chuỗi du lịch tâm linh: trục Mỹ Đình- [[Chùa Hương]] - [[chùa Bái Đính]]<ref>[http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-quyet-12-2012-NQ-HDND-thong-qua-Quy-hoach-phat-trien-du-lich-vb145289.aspx]</ref>.