Khác biệt giữa các bản “Phùng Hưng”

không có tóm lược sửa đổi
| nơi an táng = [[Giảng Võ]],[[Ba Đình]] ngày nay
}}
'''Phùng Hưng''' ([[chữ Hán]]: 馮興; ? - 791<ref>Theo ''Đại Việt sử ký toàn thư, Khâm định Việt sử Thông giám Cương mục''</ref>) tự '''Công Phấn''', (功奮) hiệu '''Đô Quân''' (都君) là thủ lĩnh lãnh đạo cuộc khởi nghĩa chống lại sự thống trị của [[nhà Đường]] ở Việt Nam thời [[Bắc thuộc lần 3|Bắc thuộc lần thứ ba]] (602-905).
 
Ông vốn xuất thân con nhà hào phú ở làng Đường Lâm thuộc Phong Châu;thời bây giờ quan đô hộ Cao Chính Bình thu thuế nặng. Phùng Hưng cùng với em là Phùng Hãi thu phục được các làng ấp chung quoanh, rồi đem quân vây Đô hộ phủ. Cao Chính Bình ưu phẫn ốm chết, Phùng Hưng ''thung dung vào đô thành cắm bảy mươi ngọn cờ, hùng oai muôn dặm độc quyền một phương, họa phúc do tay, nghiễm nhiên như một họ Triệu, họ Lý.''<ref>ở đây chúng tôi chép theo sách Việt điện u linh của soạn giả Trần Tế Xuyên</ref><ref name="ReferenceA">Việt điện u linh; Soạn giả Lý Tế Xuyên, Dịch giả Lê Hữu Mục, Nhà xuất bản Dâng Lạc</ref><ref name="Hóa Á Châu 1991">Việt sử tiêu án, Soạn giả Ngô Thì Sĩ, Dịch giả: Hội Việt Nam Nghiên cứu Liên Lạc Văn Hóa Á Châu, Nhà xuất bản: Văn Sử 1991, Chương Ngoại thuộc Tùy và Đường</ref>
 
== Tiểu sử ==
Theo sách Đại Việt sử ký toàn thư: Phùng Hưng là người ở làng Đường Lâm, thuộc Giao Châu. Ông vốn con nhà hào phú, có sức vật trâu, đánh hổ.<ref name="ReferenceB">Đại Việt sử ký toàn thư, Soạn giả Lê Văn Hưu, Ngô Sĩ Liên..., Dịch giả Viện sử học Việt Nam, Nhà xuất bản khoa học xã hội Hà Nội, 1993</ref>
503

lần sửa đổi