Khác biệt giữa các bản “Chuẩn mực xã hội”

không có tóm lược sửa đổi
Thương lượng giữa cá nhân và người kia.
 
==Sự phát triển các quan điểm về chuẩn [[mực]]==
Các nhóm có thể chấp nhận chuẩn mực theo hai cách khác nhau. Một dạng của việc thích nghi chuẩn mực là phương pháp quy thức, ở đó, chuẩn mực được viết ra và được chấp nhận một cách chính thức (chẳng hạn như các bộ luật, các quy định, nội quy của nhà trường...). Tuy nhiên, chuẩn mực xã hội thường là những thứ không chính thức, và phát triển dần dần (chẳng hạn: không đi tất với dép xăng đan, không đội mũ trong nhà).
 
Người dùng vô danh