Khác biệt giữa các bản “Hệ thống Westminster”

n (→‎Liên kết ngoài: AlphamaEditor, thêm thể loại, Executed time: 00:00:20.2020200)
Mặc dầu có những khác biệt nhỏ giữa các phân nhánh, nhìn chung hệ thống Westminster có những đặc điểm quan trọng sau:<ref>[http://www.ozpolitics.info/guide/inst/parl/ Oz Politics » Parliament<!-- Bot generated title -->]</ref>
 
*Có một [[nguyên thủ quốc gia]] có quyền [[quyền hành pháp|hành pháp]] trên danh nghĩa hay lý thuyết, và có nhiều quyền bảo lưu khác, nhưng hằng ngày chỉ thực hiện chức năng của một vị thủ lĩnh quốc gia theo nghi thức. Nữ hoàng [[Anh]], [[chủ tịch|Tổng thống]] của các [[quốc gia]], hoặc thống sứ của các tiểu bang/tỉnh lỵ là những ví dụ điển hình.
*[[Người đứng đầu chính phủ]] (hay đứng đầu hành pháp) là [[thủ tướng]], hay bộ trưởng thứ nhất. Người này được vị đứng đầu nhà nước chính thức chỉ định. Trong thực tế, người đứng đầu nhà nước thường là vị chủ tịch của một chính đảng chiếm nhiều ghế nhất trong nghị viện.
*Cơ quan hành pháp trong thực tế thường gồm các thành viên trong [[cơ quan lập pháp|lập pháp]] và các thành viên hành pháp có thâm niên trong [[nội các chính phủ]] do thủ tướng lãnh đạo. Những thành viên này thực thi quyền hành pháp của mình nhân danh người có quyền hành pháp trên danh nghĩa.
Người dùng vô danh