Khác biệt giữa các bản “Quốc lộ 21B”

==Chú thích==
{{Tham khảo}}
{{Quốc lộ Việt Nam|loại=Quốc lộ|tên tuyến=21B|dài=210|điểm đầu=Ngã ba Ba La|tỉnh đầu=Hà Nội|điểm cuối=Km105 QL1A Tp Tam Điệp|tỉnh cuối=Ninh Bình}}
 
==Liên kết ngoài==