Khác biệt giữa các bản “Tấn Vũ Đế”

không có tóm lược sửa đổi
 
Vũ Đế từng hỏi đại thần là Lưu Nghị rằng:
:''Khanh thấy trẫm có thể so sánh với vị hoàng đế nào của nhà Hán?''
Lưu Nghị đáp:
:''Bệ hạ chỉ có thể ví mình với Hoàn Đế, Linh Đế thôi.''
Vũ Đế tức giận, hỏi tại sao, Lưu Nghị đáp:
:''Hoàn Đế, Linh Đế bán quan tước lấy tiền nhưng vẫn cho vào trong quốc khố. Bệ hạ bán quan tước lấy tiền nhưng lại sử dụng cho riêng mình, như vậy là ngay cả Hoàn Đế, Linh Đế bệ hạ cũng không bằng.''
Vũ Đế giận lắm, nhưng đành phải cười trừ:
:''Sao trẫm lại giống Hoàn Đế, Linh Đế được? Trẫm ít ra còn có trung thần dám nói sự thật như khanh.''
Sau này Mao Tôn Cương trong phần thánh thán của ''Tam Quốc diễn nghĩa'' đã bình luận rằng thời Tam Quốc mở đầu bằng Hoàn, Linh thì kết thúc cũng bằng Hoàn, Linh. Ngoại trừ ý nói phẩm chất của Vũ Đế cũng giống như Hoàn, Linh còn có ý nói sau khi Hoàn Đế, Linh Đế mất thì diễn ra chiến loạn, triều Hán bị diệt vong, sau khi Vũ Đế mất thì Tây Tấn cũng diệt vong.
 
== Xem thêm ==
303

lần sửa đổi