Khác biệt giữa các bản “Tấn Vũ Đế”

không có tóm lược sửa đổi
{{chú thích trong bài}}
{{Thông tin nhân vật hoàng gia
| tên = Tấn Vũ Đế
Năm 290, Tấn Vũ Đế [[chết|qua đời]], hưởng thọ 54 tuổi, được truy tôn [[miếu hiệu]] là '''Thế Tổ''', [[thụy hiệu]] là '''Vũ hoàng đế'''.
 
Thái tử Tư Mã Trung lên thay, tức [[Tấn Huệ Đế]], Giả thị được phong làm Hoàng hậu. Ngay sau cái chết của ông, [[nhà Tấn]] bắt đầu suy yếu vì Huệ Đế không điều hành nổi triều đình, Giả thị giết đại thần, nắm đại quyền lại làm các việc dâm loạn, khiến các hoàng thân đồng loạt nổi lên làm loạn, gây ra [[Loạn bát vương]] và [[Ngũ Hồ thập lục quốc|loạn Ngũ Hồ]] dẫn tới sự diệt vong của nhà Tây Tấn, tất cả chỉ khoảng 26 năm sau khi Vũ Đế mất.
 
== Nhận xét ==
:''Khanh thấy trẫm có thể so sánh với vị hoàng đế nào của nhà Hán?''
Lưu Nghị đáp:
:''Bệ hạ chỉ có thể ví mình với [[Hán Hoàn Đế|Hoàn Đế]], Linh Đế thôi.''
Vũ Đế tức giận, hỏi tại sao, Lưu Nghị đáp:
:''Hoàn Đế, Linh Đế bán quan tước lấy tiền nhưng vẫn cho vào trong quốc khố. Bệ hạ bán quan tước lấy tiền nhưng lại sử dụng cho riêng mình, như vậy là ngay cả Hoàn Đế, Linh Đế bệ hạ cũng không bằng.''
Vũ Đế giận lắm, nhưng đành phải cười trừ:
:''Sao trẫm lại giống Hoàn Đế, Linh Đế được? Trẫm ít ra còn có trung thần dám nói sự thật như khanh.''
Sau này Mao Tôn Cương trong phần thánh thán của ''[[Tam quốc diễn nghĩa|Tam Quốc diễn nghĩa]]'' đã bình luận rằng thời Tam Quốc mở đầu bằng Hoàn, Linh thì kết thúc cũng bằng Hoàn, Linh. Ngoại trừ ý nói phẩm chất của Vũ Đế cũng giống như Hoàn, Linh còn có ý nói sau khi Hoàn Đế, Linh Đế mất thì diễn ra chiến loạn, triều Hán bị diệt vong, sau khi Vũ Đế mất thì Tây Tấn cũng diệt vong.
 
== Xem thêm ==
* [[Tấn Huệ Đế]]
 
== ThamChú khảothích ==
{{tham khảo}}
 
== Tham khảo ==
* Đặng Huy Phúc (2001), ''Các hoàng đế Trung Hoa'', Nhà xuất bản Hà Nội
* Học viện quân sự cấp cao (1992), ''Lịch sử Trung Quốc từ thượng cổ đến Năm đời mười nước''
303

lần sửa đổi