Khác biệt giữa các bản “Tấn Vũ Đế”

không có tóm lược sửa đổi
* Thứ nhất là chính thân, yêu cầu quan lại phải liêm khiết, yêu thương dân chúng.
* Thứ hai là tích cực chăm lo việc của dân.
* Thứ ba là giúp đỡ người cô quả, cẩn phải kiẹpkịp thời cứu giúp những người hoạn nạn.
* Thứ tư là coi trọng nông nghiệp, hạn chế các ngành nghề khác phát triển (như thương nghiệp).
* Thứ năm là về nhân sự, loại bỏ những chức vụ không cần thiết<ref name=":1">Trương Thánh, sách đã dẫn, tr 117</ref>.
* Đứng đầu các châu là quan Thứ sử giờ chỉ có nhiệm vụ giám sát, bãi bỏ danh hiệu tướng quân, không cho cầm quân nữa, cũng không được kiêm nhiệm chức quan giáo úy lĩnh binh.
* Thực hiện quân - dân phân trị, đô đốc giáo úy trị quân, thứ sử trị dân.
Bãi bỏ châu quận binh, một mặt có thể khiến các quan địa phương tập trung vào việc dân sinh, một mặt giảm nhẹ gánh nặng binh dịch cho dân. Gánh nặng binh dịch là gánh nặng lớn nhất của nông dân từ năm Quang Hòa thứ 7 (184) thời Hán Linh Đế. Việc bãi bỏ binh dịch đối với khôi phục sản xuất có ý nghĩa trọng đại, nhưng vì không có quận binh nên ngay cả trị an trong quận cũng không thể duy trì,. đếnĐến năm 301, khi thiên hạ đại loạn, nhà Tấn không thể khống chế được cục diện nữa.
 
=== Đời sống xã hội ===
Vũ Đế từng hỏi đại thần là Lưu Nghị rằng:
:''Khanh thấy trẫm có thể so sánh với vị hoàng đế nào của nhà Hán?''
Ý của vua muốn được so sánh với [[Hán Cao Tổ|Cao Đế]], [[Hán Vũ Đế|Vũ Đế]], [[Hán Quang Vũ Đế|Quang Vũ Đế]] hoặc chí ít cũng như [[Hán Văn Đế|Văn Đế]], [[Hán Cảnh Đế|Cảnh Đế]]<ref name=":1" />, nhưng Lưu Nghị trả lời:
Lưu Nghị đáp:
:''Bệ hạ chỉ có thể ví mình với [[Hán Hoàn Đế|Hoàn Đế]], Linh Đế thôi.''
Vũ Đế tức giận, hỏi tại sao, Lưu Nghị đáp:
* [[Nhà Tấn]]
* [[Tấn Huệ Đế]]
 
== Chú thích ==
{{tham khảo}}
 
== Tham khảo ==
* Trương Thánh (2013), ''Chính sử Trung Quốc qua các triều đại - 350 vị hoàng đế nổi tiếng'', Nhà xuất bản Văn Hóa - Thông Tin
 
== Chú thích ==
{{Navboxes
{{tham khảo}}{{Navboxes
|title= Tư Mã Viêm
|list1=<span>{{đầu hộp}}
303

lần sửa đổi