Mở trình đơn chính

Các thay đổi

không có tóm lược sửa đổi
| founded = 1960
| number of teams = 92
| current champions = [[ChelseaManchester City F.C.|ChelseaManchester City]]<br />(5 lần)
| region = {{ENG}} & {{WAL}}
| most successful club = [[Liverpool F.C.|Liverpool]]<br />(9 lần)
Người dùng vô danh